เครื่องตัดชิ้นเนื้อ

Microtome เครื่องตัดบล็อกชิ้นเนื้อ ไมโครโตม

- มีแบบ Manual Microtome, Semi-Auto Microtome และ Fully Auto Microtome
- ปรับควาหนาในการตัดชิ้นเนื้อได้ตั้งแต่ 0.5 จนถึง 60 ไมโครเมตร
- มีระบบตัดแต่งหน้าบล็อกอัตโนมัติ
- มีระบบเลื่อนตัวอย่างแบบไม่ใช้ฟันเฟื่อง
- มือหมุนมีระบบปรับสมดุลของแรงหมุน (สำหรับรุ่น Manual)
- ใบมีดสามารถถอดออกในแนวขวางได้ เพื่อป้องกันอันตรายจากคมมีด
- มีตัวป้องกันคมมีชนิดมีสเกลบอกตำแหน่งคมมีดที่ใช้ไป

เครื่องตัดชิ้นเนื้อแบบแช่แข็ง

Cryostat Microtome เครื่องตัดเนื้อแบบทำความเย็น

- ปรับควาหนาในการตัดชิ้นเนื้อได้ตั้งแต่ 0.5 จนถึง 60 ไมโครเมตร
- มีระบบตัดแต่งหน้าบล็อกอัตโนมัติ
- ตั้งค่าอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -5 จนถึง- 60 องศาเซลเซียส
- รองรับชิ้นเนื้อขนาดใหญ่สุดประมาณ 50x70 มิลลิเมตร
- มือหมุนมีระบบปรับสมดุลของแรงหมุน (สำหรับรุ่น Manual(
- ใบมีดสามารถถอดออกในแนวขวางได้ เพื่อป้องกันอันตรายจากคมมีด
- มีตัวป้องกันคมมีชนิดมีสเกลบอกตำแหน่งคมมีดที่ใช้ไป

เครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อ

Embedding Center เครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อ

- มีแท่นจ่ายพาราฟิน จำนวน 1 อัน (Dispensing Console)
- มีแท่นทำความเย็นจำนวน 1 อัน (Cryo Console)
- ถังใส่พาราฟินขนาด 5 ลิตร
- ถังใส่พาราฟิน และที่ใส่ forcep สามารถทำอุณหภูมิได้สูงถึง 70 องศาเซลเซียส
- หน้าจอควบคุมการทำงาน แสดงค่าอุณหภูมิและเวลาทำงาน
- แท่นทำความเย็นทำอุณหภูมิได้ต่ำถึง -12 องศาเซลเซียส
- แท่นทำความเย็นสามารถวาง cassette ได้จำนวน 60 อัน
- แท่นจ่ายพาราฟีนและแท่นทำความเย็นสามารถทำงานร่วมกันหรือแยกกันใช้งานได้

เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ

Spin Tissue Processor เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ แบบหมุนเป็นวงกลม

- ภาชนะบรรจุน้ำยา ขนาดความจุ 1.8 ลิตร จำนวน 10 โถ
- โถอุ่นพาราฟิน ขนาดความจุ 1.8 ลิตร จำนวน 2 โถ ทำอุณหภูมิได้ในช่วง 50 ถึง 70 องศาเซลเซียส
- มีตระกร้าใส่ตลับชิ้นเนื้อจำนวน 1 ใบ จุได้ 120 ตลับ สามารถเพิ่มตะกร้าได้
- มีโปรแกรมการใช้งานจำนวน 10 โปรแกรม สามารถตั้งค่าได้เอง
- ตั้งค่าโปรแกรมการทำงานล่วงหน้าแบบไม่จำกัดเวลาได้
- สามารถทำงานได้ต่อเนื่องหากมีไฟฟ้าดับ
- มีระบบ Rotation Agitation, Shaking และ Centriguging
- มีระบบป้องกันพาราฟินแห้ง

เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติแบบระบบปิด

Vacuum Tissue Processor เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติ แบบระบบปิดภายใต้สูญญากาศ

- ภาชนะบรรจุน้ำยา ขนาดความจุ 2.3/3.2 ลิตร จำนวน ต โถ
- โถอุ่นพาราฟิน จำนวน 3 โถ ทำอุณหภูมิได้สูงสุด 80 องศาเซลเซียส
- โถล้าง จำนวน 3 โถ
- หน้าจอแบบ LCD display ทำงานแบบ manual หรืออัตโนมัติได้
- ตั้งค่าโปรแกรมการทำงานล่วงหน้าแบบไม่จำกัดเวลาได้
- สามารถทำงานได้ต่อเนื่องหากมีไฟฟ้าดับ
- ตั้งค่าโปรแกรมการทำงานได้ 8 โปรแกรม
- มีระบบป้องกันอันตรายต่างๆและสัญญาณแจ้งเตือน
- มีระบบป้องกันพาราฟินแห้ง

เครื่องย้อมแผ่นสไลด์อัตโนมัติ

Automatic Slide Stainer เครื่องย้อมสีแผ่นสไลด์อัตโนมัติ

- สำหรับงานพยาธิวิทยา หรือเซลล์วิทยาเพื่อการตรวจวินิจฉัยโรค
- สามารถย้อมสไลด์ได้ต่อเนื่อง รองรับตระกร้าย้อมได้ 5 ตะกร้าหรือมากกว่าแล้วแต่รุ่น
- สามารถตั้งโปรแกรมการย้อมได้ 20 โปรแกรม และ 50 ขั้นตอน
- มีโถใส่น้ำยา 19 โถ หรือมากกว่าแล้วแต่รุ่น
- ขนาดโถใส่น้ำยา 300 มิลลิลิตร และ 600 มิลลิลิตร
- มีโถล้างจำนวน 3 โถหรือมากกว่าแล้วต่รุ่น
- มีระบบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายต่างๆ

โต๊ะตัดชิ้นเนื้อ แบบตั้งโต๊ะ

Grossing Station, Benchtop Grossing table, Tissue Grossing Fume Hood โต๊ะตัดชิ้นเนื้อขนาดเล็ก

- สำหรับใช้ในการที่มีกลิ่นไอสารเคมีอันตราย เช่นงานตัดชิ้นเนื้อ ย้อมสีสไลด์ หรืองานอื่นๆ
- ขนาดสามารถสั่งทำได้ทุกขนาด
- มีทั้งแบบไร้ท่อ และแบบต่อท่อดูดกลิ่นออกนอกอาคาร
- มีไส้กรอง Activated Carbon ดักจับกลิ่นสารเคมีหรือควันพิษอื่นๆ
- มีสวิตช์ไฟเมนหลัก สำหรับเปิดปิดระบบพัดลมดูดอากาศ
- มีหลอดไฟให้แสงสว่างภายในตู้ พร้อมสวิตช์เปิดปิด
- ระบบดูดกลิ่นเป็นแบบ Backwards
- โครงสร้างทำด้วยวัสดุทนการกัดกร่อนต่อสารเคมี

โต๊ะตัดชิ้นเนื้อ

Grossing Station, Tissue Grossing Table, Tissue Dissecting Table โต๊ะตัดชิ้นเนื้อ

- สำหรับใช้ในการที่มีกลิ่นไอสารเคมีอันตราย เช่นงานตัดชิ้นเนื้อ ย้อมสีสไลด์ หรืองานอื่นๆ
- ขนาดสามารถสั่งทำได้ทุกขนาด (ผลิตโดยผู้ผลิตต่างประเทศ ยุโรป etc.)
- มีทั้งแบบไร้ท่อ และแบบต่อท่อดูดกลิ่นออกนอกอาคาร
- มีไส้กรอง Activated Carbon ดักจับกลิ่นสารเคมีหรือควันพิษอื่นๆ
- มีอ่างซิงค์พร้อมก็อกน้ำ
- พื้นที่ทำงานเป็นแผ่นโลหะเจาะรูถอดออกได้ ใต้พื้นที่งานมีระบบล้างโต๊ะแบบอัตโนมัติ
- ระบบดูดกลิ่นเป็นแบบ Downword หรือเพิ่มระบบ Backward ได้ (option)
- มีหัวจ่ายฟอร์มาลีนพร้อมที่ทิ้งและถังพัก และเครื่องปั่นชิ้นเนื้อ (Option)

โต๊ะตัดชิ้นเนื้อ

Grossing Station, Tissue Grossing Table, Tissue Dissecting Table โต๊ะตัดชิ้นเนื้อ

- สำหรับใช้ในการที่มีกลิ่นไอสารเคมีอันตราย เช่นงานตัดชิ้นเนื้อ ย้อมสีสไลด์ หรืองานอื่นๆ
- ขนาดสามารถสั่งทำได้ทุกขนาด มีแบบทำงานพร้อมกันหลายคน (ผลิตโดยผู้ผลิตต่างประเทศ ยุโรป etc.)
- มีทั้งแบบไร้ท่อ และแบบต่อท่อดูดกลิ่นออกนอกอาคาร
- มีไส้กรอง Activated Carbon ดักจับกลิ่นสารเคมีหรือควันพิษอื่นๆ
- มีอ่างซิงค์พร้อมก็อกน้ำ และที่ปั่นชิ้นเนื้อก่อนปล่อยลงระบบท่อน้ำเสีย
- พื้นที่ทำงานเป็นแผ่นโลหะเจาะรูถอดออกได้ ใต้พื้นที่งานมีระบบล้างโต๊ะแบบอัตโนมัติ
- ระบบดูดกลิ่นเป็นแบบ Downword หรือเพิ่มระบบ Backward ได้ (option)
- มีหัวจ่ายฟอร์มาลีนพร้อมที่ทิ้งและถังพัก และเครื่องปั่นชิ้นเนื้อ (Option)
- (Option) ตู้เก็บของบนและล่าง แว่นขยายขนาดใหญ่ ที่บันทึกเสียงและภาพ และอื่นๆ

เครื่องกำจัดฟอร์มาลีน

Formalin Neutralization Device เครื่องกำจัดฟอร์มาลีนอัตโนมัติ เครื่องทำลายความเป็นพิษของสารละลายฟอร์มาลีน

- เป็นเครื่องมือที่ช่วยทำลายความเป็นพิษของสารละลายกลุ่มฟอร์มัลดีไฮด์ ก่อนปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม
- เครื่องทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ สามารถต่อท่อระบายน้ำทิ้งหรือท่อทิ้งสารเคมีเข้าสู่ตัวเครื่องได้โดยตรง
- เมื่อมีการทิ้งสารเคมีผ่านท่อทิ้งของเสีย (เช่นโต๊ะตัดชิ้นเนื้อ) สารเคมีจะถูกถึงเข้าสู่ตัวเครื่อง และเริ่มกระ-
   บวนการทำลายค่าความเป็นพิษก่อนปล่อยลงท่อระบายน้ำทิ้ง
- เป็นเครื่องมือและเทคโนโลยีเดียวของโลกที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการกำจัดฟอร์มาลีน (สิทธิบัตร)
- มีหน้าจอแสดงผลและขั้นตอนการทำงานและตรวจสอบคุณภาพของของเหลวก่อนปล่อยสู่ท่อระบายน้ำ
- มีระบบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายหรือข้อผิดพลาดของเครื่อง
- สามารถกำจัดสารเคมีได้ต่อเนื่องอัตรเฉลี่ย50-100ลิตรต่อชั่วโมง ในกรณีมีสารเคมีปริมาณมากๆ
   จะมีถังพักของระบบก่อนนำเข้าสู่กระบวนการ Neatralization

โต๊ะตัดชิ้นเนื้อ

Complete Solution for Usage and Manage of Formaldehyde in Pathology Laboratories

ตู้เก็บแผ่นสไลด์

Microscope Slide Storage Cabinet, Slide Storage Cabinet ตู้เก็บสไลด์ ตู้เก็บแผ่นสไลด์ทางการแพทย์

- โครงสร้างทำด้วยโลหะเคลือบสีไร้สนิม แข็งแรงทนทาน
- หนึ่งตู้มีลิ้นชักรวม 18 ลิ้นชัก แบ่งเป็นชั้นละ 6 ลิ้นชัก
- สามารถใส่แผ่นสไลด์ได้ไม่น้อยกว่า 15,000 สไลด์ต่อหนึ่งตู้
- ตู้สามารถวางซ้อนกันได้สูงสุด 5 ตู้ โดยมีสลักลงล็อกของตู้ที่ต่อกัน
- ระบบลิ้นชักเป็นแบบรางเลื่อนป้องกันการกระแทกและเลื่อนเข้าออกได้ง่าย
- ลิ้นชักมีที่กันในแต่ละอัน เพื่อป้องกันแผ่นสไลด์ล้ม
- ลิ้นชักมีที่ใส่ป้ายชื่อ
- สามารถใช้ร่วมกับ Mobile Cabinet ได้

ตู้เก็บบล็อกพาราฟินชิ้นเนื้อ

Paraffin Block Storage Cabinet, Embedding Cassette Storage Cabinet ตู้เก็บล็อกชิ้นเนื้อ ตู้เก็บตลับใส่ชิ้นเนื้อ

- โครงสร้างทำด้วยโลหะเคลือบสีไร้สนิม แข็งแรงทนทาน
- หนึ่งตู้มีลิ้นชักรวม 6 ลิ้นชัก แบ่งเป็นชั้นละ 1 ลิ้นชัก
- สามารถใส่ตลับใส่ชิ้นเนื้อ (Cassette) ได้ไม่น้อยกว่า 4,000 ตลับต่อหนึ่งตู้
- ตู้สามารถวางซ้อนกันได้สูงสุด 5 ตู้ โดยมีสลักลงล็อกของตู้ที่ต่อกัน
- ระบบลิ้นชักเป็นแบบรางเลื่อนป้องกันการกระแทกและเลื่อนเข้าออกได้ง่าย
- ลิ้นชักมีที่กันสามารถถอดออกขยัขขนาดความกว้างได้
- ลิ้นชักมีที่ใส่ป้ายชื่อ
- สามารถใช้ร่วมกับ Mobile Cabinet ได้

ชุดตู้รางเลื่อนเก็บแผ่นสไลด์และตู้เก็บบล็อกชิ้นเนื้อ

Mobil Cabinet for Slide Storage Cabinet and Paraffin Block Cabinet ชุดตู้รางเลื่อนสำหรับเก็บแผ่นสไลด์ ชุดตู้รางเลื่อสำหรับเก็บบล็อกชิ้นเนื้อ

- สามารถใช้งานร่วมกับตู้เก็บแผ่นสไลด์หรือตู้เก็บตลับใส่ชิ้นเนื้อ
- เหมาะสำหรับงานเก็บที่เป็นระบบขนาดใหญ่และระยะเวลาเก็บระยะยาว
- ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ
- ขนาดสามารถสั่งทำได้ทุกขนาดทุกความต้องการ

ออกแบบ จัดทำ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา พร้อมระบบกำจัดกลิ่นสารเคมีและเชื้อโรค