ห้องปลอดเชื้อสำเร็จรูป

Modular Clean Room ห้องปลอดเชื้อสำเร็จรูป

- ขนาดใหญ่สุดไม่เกิน 10.0x10.0 เมตร เป็นแบบห้องเดี่ยวหรือมี Air Shower ที่ทางเข้า
- เป็นผนังประกอบสำเร็จรูป มีแบบผนังทึบและใส
- มีระบบตัดแต่งหน้าบล็อกอัตโนมัติ
- ระดับความสะอาดตั้งแต่ Class 100 ถึง Class 10,000
- มีแบบ Negative และ Positive Pressure สำหรับงานที่แตกต่างกัน
- มีระบบควบคุมการทำงานด้วยไมโครโพรเซสเซอร์
- มีระบบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายต่างๆ
- ผลิตและออกแบบโดยผู้ผลิตต่างประเทศที่มาตรฐานสากล
- มี Passbox และอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ (Option)

ห้องปลอดเชื้อ ขนาดใหญ่

Clean Room ห้องปลอดเชื้อ

- ขนาดจัดสร้างตามวัตถุประสงค์การใช้งาน แบ่งแยกส่วนงานต่างๆหลายห้อง
- ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างโดยทีมวิศวกรจากผู้ผลิตต่างประเทศ
- ระดับความสะอาดตั้งแต่ Class 100 ถึง Class 10,000
- สำหรับงานโรงพยาบาล ห้องแลป โรงงานอุตสาหกรรม หรืองานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มี Air Shower, Passbox และอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่นๆ
- มีระบบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายต่างๆ
- ดูข้อมูลผู้ผลิตและตัวอย่างงานเพิ่มเติมที่

 

เครื่องฟอกอากาศแบบ Negative Pressure หรือ Possitive Pressure

Negative Pressure Air Unit, Positive Pressure Air Unit เครื่องทำอากาศให้เป็นความดันติดลบ เครื่องทำอากาศให้เป็นความดันบวก

- ผลิตตามมาตรฐาน CDC Guideline
- ได้รับรองมาตรฐานเครื่องฟอกอากาศสำหรับโรงพยาบาลจากสำนักงานอาหารและยาสหรัฐอเมริกา
- สำหรับติดตั้งในห้องคลีนรูป ห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อ ห้องแล็ปต่างๆ ห้องยา ห้องจ่ายกลาง
   ห้องพักผู้ป่วย หรือห้องต่างๆที่ต้องทำเป็นความดันติดลบหรือบวกตามมาตรฐาน CDC Guideline
- มี HEPA Filter สามารถกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนได้สูงถึง 99.99% (กรองเชื้อแบคทีเรีย)
- มีหลอด UV สำหรับฆ่าเชื้อโรคกลุ่มไวรัส
- มีมาตรวัดความเร็วลม ขนาดความเร็วลมคำนวนตามพื้นที่ในการติดตั้ง

ตู้เก็บเสมหะ

Sputuum Collection Booth, Infected Specimen Collection Room ตู้เก็บเสมหะ ห้องเก็บตัวอย่างมีเชื้อ

- เป็นตู้เก็บเสมหะหรือตัวอย่างอื่นๆ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค
- ขนาดและแบบสามารถสั่งทำได้ทุกขนาดและทุกแบบ
- มีไส้กรอง HEPA Filter กรองอากาศเข้าตู้และออกนอกตู้ เพื่อดักจับเชื้อโรคต่างๆ
- กระแสลมเป็นแบบดูดอากาศจากด้านบนหลังตู้เป่าผ่าน HEPA filter ลงในแนวดิ่งและถูกดูดออกจากด
   ด้านล่าง เพื่อป้องกันเชื้อโรคฟุ้งกระจายภายในห้องหรือเล็ดรอดออกนอกห้อง
- มีระบบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายต่างๆ
- มีหลอด UV ฆ่าเชื้อแบบตั้งเวลาหลังจากมีการใช้งานเสร็จ
- ผลิตและออกแบบโดยผู้ผลิตต่างประเทศที่มาตรฐานสากล

ห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อ

Patient Isolation Room ห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อ

- สามารถสั่งทำได้ทุกแบบและขนาด
- เป็นผนังประกอบสำเร็จรูป มีแบบผนังทึบและใส
- มีไส้กรอง HEPA Filter และ UV ฆ่าเชื้อโรค
- มีแบบ Negative และ Positive Pressure สำหรับงานที่แตกต่างกัน
- มีระบบควบคุมการทำงานด้วยไมโครโพรเซสเซอร์
- มีระบบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายต่างๆ
- ผลิตและออกแบบโดยผู้ผลิตต่างประเทศที่มาตรฐานสากล

ห้องแยกผู้ป่วยติดแบบเคลื่อนที่ได้

Conventional Negative Pressure Chamber ห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อสำเร็จรูป

- เหมาะสำหรับใช้งานกับเตียงผู้ป่วยติดเชื้อที่รอแยกหรือคัดกรองโรคก่อนเข้าพักในโรงพยาบาล
   หรือป้องกันเชื้อโรคจากผู้ป่วยในห้องพักผู้ป่วยทั่วไปป
- มีไส้กรอง HEPA Filter และ UV ฆ่าเชื้อโรค
- ระบบดูดอากาศทำให้สภาวะแวดล้อมมีความดันติดลบ
- ตัวห้องสามารถพับเก็บได้ และสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
- มีระบบควบคุมการทำงานด้วยไมโครโพรเซสเซอร์
- มีระบบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายต่างๆ
- ผลิตและออกแบบโดยผู้ผลิตต่างประเทศที่มาตรฐานสากล

เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ

Portable Isolation Bed For Moving Infected Patients เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ

- เหมาะสำหรับงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อไปยังที่ต่างๆ
- สามารถใช้ร่วมงานกับรถพยาบาลได้
- มีไส้กรอง HEPA Filter เพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย
- ระบบดูดอากาศทำให้สภาวะแวดล้อมมีความดันติดลบ
- มีระบบควบคุมการทำงานด้วยไมโครโพรเซสเซอร์
- มีระบบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายต่างๆ
- ผลิตและออกแบบโดยผู้ผลิตต่างประเทศที่มาตรฐานสากล

รถเข็นผู้ป่วยติดเชื้อ

Isolation Wheelchair For Moving Infected Patients รถเข็นผู้ป่วยติดเชื้อ

- เหมาะสำหรับงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อไปยังที่ต่างๆ
- สามารถใช้ร่วมงานกับรถพยาบาลได้
- มีไส้กรอง HEPA Filter เพื่อป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย
- ระบบดูดอากาศทำให้สภาวะแวดล้อมมีความดันติดลบ
- มีระบบควบคุมการทำงานด้วยไมโครโพรเซสเซอร์
- มีระบบสัญญาณแจ้งเตือนอันตรายต่างๆ
- ผลิตและออกแบบโดยผู้ผลิตต่างประเทศที่มาตรฐานสากล