ตู้เป่าลมสะอาดลามินาร์ ในแนวดิ่ง

Vertical Laminar Air Flow Cabinet ตู้ลามินาร์ ตู้เป่าลมสะอาดในแนวดิ่ง

- สำหรับป้องกันตัวอย่างปนเปื้อน
- ไส้กรอง HEPA Filter กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ 99.999%
- ขนาดหน้ากว้างตั้งแต่ 550 มิลลิเมตร ถึง 1,000 มิลลิเมตร
- หน้าจอ LCD หรือ Touch Screen แสดงค่าการทำงานต่างๆ
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสงและเสียง เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ
- มีระบบแจ้งเตือนอายุการใช้งานของไส้กรอง
- มีหลอด UV สำหรับฆ่าเชื้อ
- ค่าความเร็วลมตั้ง 0.3 ถึง 0.6 เมตรต่อวินาที

ตู้เป่าลมสะอาดลามินาร์ ในแนวดิ่ง

Vertical Laminar Air Flow Cabinet ตู้ลามินาร์ ตู้เป่าลมสะอาดในแนวดิ่ง

- สำหรับป้องกันตัวอย่างปนเปื้อน
- ไส้กรอง HEPA Filter กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ 99.999%
- ขนาดหน้ากว้างตั้งแต่ 1,000 มิลลิเมตร ถึง 1,800 มิลลิเมตร
- หน้าจอ LCD หรือ Touch Screen แสดงค่าการทำงานต่างๆ
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสงและเสียง เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ
- มีระบบแจ้งเตือนอายุการใช้งานของไส้กรอง
- มีหลอด UV สำหรับฆ่าเชื้อ
- ค่าความเร็วลมตั้ง 0.3 ถึง 0.6 เมตรต่อวินาที

ตู้เป่าลมสะอาดลามินาร์ ในแนวนอน

Horizontal Laminar Air Flow Cabinet ตู้ลามินาร์ ตู้เป่าลมสะอาดในแนวนอน

- สำหรับป้องกันตัวอย่างปนเปื้อน
- ไส้กรอง HEPA Filter กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ 99.999%
- ขนาดหน้ากว้างตั้งแต่ 550 มิลลิเมตร ถึง 1,000 มิลลิเมตร
- หน้าจอ LCD หรือ Touch Screen แสดงค่าการทำงานต่างๆ
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสงและเสียง เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ
- มีระบบแจ้งเตือนอายุการใช้งานของไส้กรอง
- มีหลอด UV สำหรับฆ่าเชื้อ
- ค่าความเร็วลมตั้ง 0.3 ถึง 0.6 เมตรต่อวินาที

ตู้เตรียมสาร ตู้ชั่งสาร

Ductless Powder Weighing Station ตู้เตรียมสาร ตู้ชั่งสาร

- สำหรับชั่งสารเคมีหรือตัวอย่างภายในตู้เพื่อป้องกันกระแสลมภายนอกที่มีต่อผลการชั่งน้ำหนัก
- ไส้กรอง HEPA Filter กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ 99.999%
- ขนาดหน้ากว้างตั้งแต่ 1,000 มิลลิเมตร ถึง 1,800 มิลลิเมตร
- หน้าจอ LCD หรือ Touch Screen แสดงค่าการทำงานต่างๆ
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสงและเสียง เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ
- มีระบบแจ้งเตือนอายุการใช้งานของไส้กรอง
- มีหลอด UV สำหรับฆ่าเชื้อ
- ค่าความเร็วลมตั้ง 0.3 ถึง 0.6 เมตรต่อวินาที