เครื่องล้างเครื่องแก้ววิทยาศาสตร์

Glassware Washer, Scientific Instruments Washer, Glassware Cleaner เครื่องล้างเครื่องแก้ว เครื่องล้างเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เครื่องล้างอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

- ตั้งเวลาล้างทำความสะอาดได้
- ตั้งอุณหภูมิล้างทำความสะอาดได้
- มีระบบทำแห้ง
- มีโปรแกรมล้างสำเร็จรูป
- จอแสดงผลการทำงานเป็นแบบตัวหนังสือและกราฟฟิค
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสงและเสียง เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติและสิ้นสุดการทำงาน
- มีระบบป้องกันน้ำแห้ง แรงดันและอุณหภูมิสูงเกินกำหนด ระบบป้องกันการทำงานผิดปกติ
- ขนาดความจุตั้งแต่ 150 ลิตร จนถึง 500 ลิตร

เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์

Medical Cleaner, Medical Disinfector, Medical Washer เครื่องล้างทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ เครื่องฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์

- ตั้งเวลาล้างทำความสะอาดได้
- ตั้งอุณหภูมิล้างทำความสะอาดได้
- มีระบบทำแห้ง
- มีโปรแกรมล้างสำเร็จรูป
- จอแสดงผลการทำงานเป็นแบบตัวหนังสือและกราฟฟิค
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสงและเสียง เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติและสิ้นสุดการทำงาน
- มีระบบป้องกันน้ำแห้ง แรงดันและอุณหภูมิสูงเกินกำหนด ระบบป้องกันการทำงานผิดปกติ
- ขนาดความจุตั้งแต่ 200 ลิตร จนถึง 2,000 ลิตร