ตู้ดูดควันพิษ แบบไร้ท่อ

Ductless Fume Hood, Mobile Fume Hood ตู้ดูดควัน ตู้ดูดไอสารเคมี ตู้ฟูมฮูด

- ตู้ดูดควันพิษหรือไอสารเคมีในห้องแล็ปแบบไร้ท่อ
- ไส้กรอง Activated Carbon สำหรับดักจับควันและไอพิษ
- สามารถเพิ่มไส้กรอง HEPA Filter เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
- ขนาดหน้ากว้างตั้งแต่ 550 มิลลิเมตร ถึง 2,000 มิลลิเมตร
- หน้าจอ LCD หรือ Touch Screen แสดงค่าการทำงานต่างๆ
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสงและเสียง เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ
- มีระบบแจ้งเตือนอายุการใช้งานของไส้กรอง
- ค่าความเร็วลมตั้ง 0.3 ถึง 0.6 เมตรต่อวินาที

ตู้ดูดควันพิษ แบบต่อท่อ

Ducted Fume Hood ตู้ดูดควัน ตู้ดูดไอสารเคมี ตู้ฟูมฮูด

- ตู้ดูดควันพิษหรือไอสารเคมีในห้องแล็ปแบบต่อท่อดูดออากาศออกสู่ภายนอกอาคาร
- พัดลมดูดอากาศเป็นชนิดทนกรดและการกัดกร่อนจากสารเคมี
- ขนาดหน้ากว้างตั้งแต่ 550 มิลลิเมตร ถึง 2,000 มิลลิเมตร
- หน้าจอ LCD หรือ Touch Screen แสดงค่าการทำงานต่างๆ
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสงและเสียง เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ
- สามารถใส่ไส้กรองดักจับไอพิษได้
- สามารถเพิ่มไส้กรอง HEPA Filter เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
- ค่าความเร็วลมตั้ง 0.3 ถึง 0.6 เมตรต่อวินาที

ตู้ดูดควันพิษครองอ่าบซิงค์

Staining Fume Hood ตู้ดูดควันสำหรับอ่างย้อมสี ตู้ดูดควันอ่างซิงค์

- ตู้ดูดควันพิษหรือไอสารเคมีสำหรับครอบอ่างย้อมสี
- พัดลมดูดอากาศเป็นชนิดทนกรดและการกัดกร่อนจากสารเคมี
- ขนาดหน้ากว้างตั้งแต่ 550 มิลลิเมตร ถึง 2,000 มิลลิเมตร
- หน้าจอ LCD หรือ Touch Screen แสดงค่าการทำงานต่างๆ
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสงและเสียง เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ
- สามารถใส่ไส้กรองดักจับไอพิษได้
- วัสดุทนสารเคมี
- ค่าความเร็วลมตั้ง 0.3 ถึง 0.6 เมตรต่อวินาที

ตู้ดูดควันพิษ แบบตั้งโต๊ะ

Benchtop Fume Hood ตู้ดูดควันพิษขนาดเล็ก

- สำหรับใช้ในการที่มีกลิ่นไอสารเคมีอันตราย เช่นงานตัดชิ้นเนื้อ ย้อมสีสไลด์ หรืองานอื่นๆ
- ขนาดสามารถสั่งทำได้ทุกขนาด
- มีทั้งแบบไร้ท่อ และแบบต่อท่อดูดกลิ่นออกนอกอาคาร
- มีไส้กรอง Activated Carbon ดักจับกลิ่นสารเคมีหรือควันพิษอื่นๆ
- มีสวิตช์ไฟเมนหลัก สำหรับเปิดปิดระบบพัดลมดูดอากาศ
- มีหลอดไฟให้แสงสว่างภายในตู้ พร้อมสวิตช์เปิดปิด
- ระบบดูดกลิ่นเป็นแบบ Backwards
- โครงสร้างทำด้วยวัสดุทนการกัดกร่อนต่อสารเคมี

เครื่องดูดควันแบบครอบ

Fume Hood for instruments ตู้ดูดควันแบบครอบเครื่องมือ

- ตู้ดูดควันพิษหรือไอสารเคมีสำหรับครอบอ่างย้อมสี
- พัดลมดูดอากาศเป็นชนิดทนกรดและการกัดกร่อนจากสารเคมี
- สั่งทำได้ทุกขนาด
- หน้าจอ LCD หรือ Touch Screen แสดงค่าการทำงานต่างๆ
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสงและเสียง เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ
- สามารถใส่ไส้กรองดักจับไอพิษได้
- วัสดุทนสารเคมี
- ค่าความเร็วลมตั้ง 0.3 ถึง 0.6 เมตรต่อวินาที