เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็งสูญญากาศ ขนาดเล็ก ระดับวิจัย์

Laboratory Freeze Dryer, Lyophillizer เครื่องทำแห้งเยือกแข็ง เครื่องทำแห้งสูญญากาศภายในอุณหภูมิเยือกแข็ง

- ขนาด chamber บรรจุตัวอย่าง 5 ถึง 50 ลิตร
- สามารถดักจับไอน้ำ ได้สูงสุดตั้งแต่ 2 ถึง 10 กิโลกรัมต่อวัน และสูงสุด 12 กิโลกรัม
- ทำอุณหภูมิที่ -50 องศาเซลเซียส และ -80 องศาเซลเซียส หรือ -150 องศาเซลเซียส
- หน้าจอควบคุมการทำงานเป็นแบบ LCD หรือ Touch Screen Display
- ปั๊มสูญญากาศเป็นชนิดทนต่อกรดและไอสารเคมี
- มีถาดใส่ตัวอย่างสามารถทำความร้อนได้
- Chamber ใส่ตัวอย่างเป็นแบบโถใส หรือแบบ chamber สี่เหลี่ยม สามารถต่อกับขวดทำแห้งได้
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน

เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็งสูญญากาศ ขนาดกลาง ระดับทดลองผลิต

Pilot Scale Freeze Dryer, Lyophillizer เครื่องทำแห้งเยือกแข็ง เครื่องทำแห้งสูญญากาศภายในอุณหภูมิเยือกแข็ง

- ขนาด chamber บรรจุตัวอย่าง 30 ถึง 160 ลิตร
- สามารถดักจับไอน้ำ ได้สูงสุดตั้งแต่ 5 ถึง 40 กิโลกรัมต่อวัน
- ทำอุณหภูมิที่ -50 องศาเซลเซียส และ -80 องศาเซลเซียส หรือ -150 องศาเซลเซียส
- หน้าจอควบคุมการทำงานเป็นแบบ LCD หรือ Touch Screen Display
- ปั๊มสูญญากาศเป็นชนิดทนต่อกรดและไอสารเคมี
- มีถาดใส่ตัวอย่างสามารถทำความร้อนได้
- Chamber ใส่ตัวอย่างเป็นแบบโถใส หรือแบบ chamber สี่เหลี่ยม สามารถต่อกับขวดทำแห้งได้
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน

เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็งสูญญากาศ ขนาดใหญ่ ระดับโรงงานอุตสาหกรรม

Production Freeze Dryer, Lyophillizer เครื่องทำแห้งเยือกแข็ง เครื่องทำแห้งสูญญากาศภายในอุณหภูมิเยือกแข็ง

- ขนาด chamber สามารถสั่งทำได้ทุกขนาด
- สามารถดักจับไอน้ำ สามารถสั่งทำได้ทุกขนาด
- ทำอุณหภูมิที่ -50 องศาเซลเซียส และ -80 องศาเซลเซียส หรือ -150 องศาเซลเซียส
- หน้าจอควบคุมการทำงานเป็นแบบ LCD หรือ Touch Screen Display
- ปั๊มสูญญากาศเป็นชนิดทนต่อกรดและไอสารเคมี
- มีถาดใส่ตัวอย่างสามารถทำความร้อนได้
- Chamber ใส่ตัวอย่างเป็นแบบโถใส หรือแบบ chamber สี่เหลี่ยม สามารถต่อกับขวดทำแห้งได้
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน

เครื่องทำแห้งแบบปั่นเหวี่ยงสูญญากาศ

Centrifugal Dryer, Vacuum Concentrator, Vacuum Centrifuge เครื่องทำแห้งแบบปั่นเหวี่ยงตกตะกอนสูญญากาศ เครื่องทำแห้งสูญญากาศแบบหมุนเหวี่ยง

-ควบคุมอุณหภูมิตั้งแต่ RT -50°C ถึง-70°C หรือ -150°C
- สำหรับทำแห้งตัวอย่างแบบเยือกแข็ง และแยกชั้นขององค์ประกอบตัวอย่างออกจากของเหลว
- ตัวเครื่องเป็นแบบทนต่อสารเคมี Solvent-resistant
- ใช้ร่วมกับงาน HPLC applications wfh
- ใช้ได้กับหลดทดลอง ขวดใส่ตัวอย่าง และที่ใส่ตัวอย่างชนิดอื่นๆ
- มีระบบตั้งเวลา ความเร็วรอบ และอัตราเร่งของความเร็วรอบ
- มีระบบป้องกันอัตรายเช่น Door Automatic locking, Automatic balance system เป็นต้น
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน