ตู้อบลมร้อน

Hot Air Oven ตู้อบลมร้อน เตาอบวิทยาศาสตร์

- มีขนาดแบบ 1 ประตู และ 2 ประตู
- ขนาดความจุตั้งแต่ 400 ลิตร จนถึง 1,500 ลิตร
- ทำอุณหภูมิ ได้ระหว่าง RT +5 ถึง 250/300 องศาเซลเซียส
- หน้าจอแบบ LCD หรือ Color Touch Screen
- มีระบบทำงานสำรองในกรณีแผงควบคุมการทำงานเสีย ระบบทำงานได้ต่อเนื่อง
- สามารถตั้งอุณหภูมิ เวลา แบบ Gradient ได้ และสามารถบันทึกโปรแกรมการทำงานได้
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน
- มีระบบบันทึกอุณหภูมิ

ตู้อบลมร้อนสูญญากาศ

Vacuum Oven ตู้อบลมร้อนสูญญากาศ

- ตู้อบลมร้อนพร้อมปั๊มสูญญากาศชนิดทนไอสารเคมี ู
- ขนาดความจุตั้งแต่ 20 ลิตร จนถึง 300 ลิตร
- ทำอุณหภูมิ ได้ระหว่าง RT +5 ถึง 250/300 องศาเซลเซียส
- หน้าจอแบบ LCD หรือ Color Touch Screen
- มีระบบทำงานสำรองในกรณีแผงควบคุมการทำงานเสีย ระบบทำงานได้ต่อเนื่อง
- สามารถตั้งอุณหภูมิ เวลา แบบ Gradient ได้ และสามารถบันทึกโปรแกรมการทำงานได้
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน
- มีระบบบันทึกอุณหภูมิ

เครื่องอบแห้งแบบถาด

Tray Dryer, Tray Drying Oven, Cabinet Dryer ตู้อบแห้งแบบถาด ตู้อบลมร้อนแบบถาด

- ตู้อบลมร้อนแบบถาดสำหรับอบแห้งตัวอย่าง เช่นสมุนไพร อาหาร หรือสารเคมี
- ขนาดมีตั้งแต่ขนาด 50 ลิตร จนถึงขนาดใหญ่ระดับอุตสาหกรรม
- กระจายความร้อนในแนวดิ่งและแนวนอน
- หน้าจอแบบ LCD หรือ Color Touch Screen
- มีระบบทำงานสำรองในกรณีแผงควบคุมการทำงานเสีย ระบบทำงานได้ต่อเนื่อง
- สามารถตั้งอุณหภูมิ เวลา แบบ Gradient ได้ และสามารถบันทึกโปรแกรมการทำงานได้
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน
- มีระบบบันทึกอุณหภูมิ

เครื่องอบแห้งสูญญากาศขนาดใหญ่

Vacuum Dryer, Production Vacuum Oven Vacuum Tray dryer เครื่องอบแห้งสูญญากาศแบบถาด ตู้แอบแห้งสูญญากาศแบบถาด

- ตู้อบลมร้อนแบบถาดพร้อมระบบสูญญากาศสำหรับอบแห้งตัวอย่าง เช่นสมุนไพร อาหาร หรือสารเคมี ู
- ขนาดสั่งทำได้ทุกขนาด
- กระจายความร้อนในแนวดิ่งและแนวนอน
- หน้าจอแบบ LCD หรือ Color Touch Screen
- มีระบบทำงานสำรองในกรณีแผงควบคุมการทำงานเสีย ระบบทำงานได้ต่อเนื่อง
- สามารถตั้งอุณหภูมิ เวลา แบบ Gradient ได้ และสามารถบันทึกโปรแกรมการทำงานได้
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน
- มีระบบบันทึกอุณหภูมิ