ตู้แช่เย็นห้องปฏิบัติการ +4°C

Laboratory Refrigerator, Medical Refrigerator ตู้แช่เย็นห้องแลป ตู้แช่เย็นวิทยาศาสตร์ ตู้เย็นทางการแพทย์

- มีขนาดแบบ 1 ประตู 2 ประตู และ 3 ประตู (ประตูกระจกใส หรือประตูทึบ)
- ขนาดความจุตั้งแต่ 100 ลิตร จนถึง 2,300 ลิตร
- ทำอุณหภูมิ +4 องศาเซลเซียส และตั้งได้ระหว่าง 0 ถึง +10 องศาเซลเซียส
- หน้าจอแบบ LCD หรือ Color Touch Screen
- มีระบบทำงานสำรองในกรณีแผงควบคุมการทำงานเสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
- มีระบบทำงานสำรองในกรณี sensor เสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน
- มีระบบบันทึกอุณหภูมิ

ตู้เย็น 2 อุณหภูมิ ตู้เย็นและตู้แช่แข็ง

Dual Temperature Refrigerator, Freezer+Refrigerator ตู้เย็นแบบ 2 ช่องอุณหภูมิ ตู้เย็นที่มีช่องแช่แข็งแยกชั้น

- มีขนาดแบบ 2 ประตู (ล่าง+บน) 2 ประตู (ซ้าย+ขวา) 3 ประตู หรือ 4 ประตู
- ขนาดความจุตั้งแต่ 100 ลิตร จนถึง 2,300 ลิตร
-ทำความเย็น +4°C และ -20/-30°C อุณหภูมิแยกกันอิสระในแต่ละช่องประตู มีแผงควบคุมแยกแต่ละช่อง
- หน้าจอแบบ LCD หรือ Color Touch Screen
- มีระบบทำงานสำรองในกรณีแผงควบคุมการทำงานเสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
- มีระบบทำงานสำรองในกรณี sensor เสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน
- มีระบบบันทึกอุณหภูมิ

ตู้แช่น้ำยา ตู้เย็นเก็บสารเคมี

Pharmacy Refrigerator, Medical Refrigerator, Cosmetic Refrigerator ตู้แช่ยา ตู้แช่เย็นเวชภัณฑ์ ตู้เย็นเก็บเครื่องสำอางค์ ตู้เย็นเก็บวัคซีน

- มีขนาดแบบ 1 ประตู 2 ประตู และ 3 ประตู (ประตูกระจกใส หรือประตูทึบ)
- ขนาดความจุตั้งแต่ 100 ลิตร จนถึง 2,300 ลิตร
- ทำอุณหภูมิได้ระหว่าง +2 ถึง +18 องศาเซลเซียส และ -20/-30 องศาเซลเซียสสำหรับเก็บวัคซีน
- หน้าจอแบบ LCD หรือ Color Touch Screen
- มีระบบทำงานสำรองในกรณีแผงควบคุมการทำงานเสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
- มีระบบทำงานสำรองในกรณี sensor เสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน
- มีระบบบันทึกอุณหภูมิ

ตู้แช่โลหิต ตู้เย็นเก็บเลือด

Blood Bank Refrigerator ตู้แช่โลหิต ตู้เย็นเก็บเลือด 4 องศาเซลเซียส

- มีขนาดแบบ 1 ประตู 2 ประตู และ 3 ประตู (ประตูกระจกใส หรือประตูทึบ)
- ขนาดความจุตั้งแต่ 100 ลิตร จนถึง 2,300 ลิตร
- ทำอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และตั้งได้ระหว่าง 0 ถึง 10 องศาเซลเซียส
- หน้าจอแบบ LCD หรือ Color Touch Screen
- มีระบบทำงานสำรองในกรณีแผงควบคุมการทำงานเสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
- มีระบบทำงานสำรองในกรณี sensor เสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน
- มีระบบบันทึกอุณหภูมิ

ตู้แช่โลหิตแบบเคลื่อนที่/ตู้แช่แข็งแบบเคลื่อนที่

Portable Refrigerator, Portable Freezer ตู้แช่แข็งแบบเคลื่อนที่ได้ ตู้เย็นแบบพกพา

- สามารถใช้ได้กับไฟฟ้าบ้านและไฟรถยนต์
- สามารถเคลื่อนย้ายได้ เหมาะกับการขนส่งตัวอย่างเช่น โลหิต
- ขนาดความจุตั้งแต่ 20 ลิตร จนถึง 50 ลิตร
- ทำอุณหภูมิได้ระหว่าง +8 ถึง -25 องศาเซลเซียส
- หน้าจอแบบ LED
- มีระบบทำงานสำรองในกรณีแผงควบคุมการทำงานเสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
- มีระบบทำงานสำรองในกรณี sensor เสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
 

ห้องเย็นทางการแพทย์ ห้องเย็นวิทยาศาสตร์

Laboratory Cold Room, Medical Laboratory, Pharmaceutical Cold Room ห้องเย็นทางการแพทย์ ห้องเย็นวิทยาศาสตร์ ห้องเย็นเก็บสารเคมี ห้องเย็นเก็บยา

- ขนาดสามารถสั่งทำได้ทุกขนาด
- เป็นผนังสำเร็จรูป สามารถประกอบหรือถอดเพื่อทำการเคลื่อนย้ายที่ติดตั้งได้ง่าย
- ทำอุณหภูมิ +4 องศาเซลเซียส และตั้งได้ระหว่าง 0 ถึง +22 องศาเซลเซียส
- หน้าจอแบบ LCD หรือ Color Touch Screen
- มีระบบทำงานสำรองในกรณีแผงควบคุมการทำงานเสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
- มีระบบทำงานสำรองในกรณี sensor เสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน
- มีระบบบันทึกอุณหภูมิ

ห้องแช่แข็งทางการแพทย์ ห้องแช่แข็งวิทยาศาสตร์ 0 ถึง -80°C

Laboratory Cold Room, Medical Laboratory, Pharmaceutical Cold Room ห้องเย็นทางการแพทย์ ห้องเย็นวิทยาศาสตร์ ห้องเย็นเก็บสารเคมี ห้องเย็นเก็บยา

- ขนาดสามารถสั่งทำได้ทุกขนาด
- เป็นผนังสำเร็จรูป สามารถประกอบหรือถอดเพื่อทำการเคลื่อนย้ายที่ติดตั้งได้ง่าย
- เลือกอุณหภูมิที่ต้องการ ได้แก่ 0°C, -10°C, -20°C, -30°C, -40°C, -60°C และ -80°C
- หน้าจอแบบ LCD หรือ Color Touch Screen
- มีระบบทำงานสำรองในกรณีแผงควบคุมการทำงานเสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
- มีระบบทำงานสำรองในกรณี sensor เสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน
- มีระบบบันทึกอุณหภูมิ