เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน

Low Speed Centrifuge, High Speed Centrifuge เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วต่ำ เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูง

- มีแบบทั้งขนาดเล็กตั้งโต๊ะ และแบบขนาดใหญ่ตั้งพื้น
- ความเร็วรอบสูงสุด (RPM): 6,000 RPM สำหรับชนิดความเร็วต่ำ
- ความเร็วรอบสูงสุด (RPM): 23,000 RPM สำหรับชนิดความเร็วสูง
- สามารถใช้ได้กับหัวปั่นแบบ swing rotor และ Fixed angle rotor
- ใช้ได้กับหลดทดลอง ขวดใส่ตัวจาน ELISA plate และที่ใส่ตัวอย่างชนิดอื่นๆ
- มีระบบตั้งเวลา ความเร็วรอบ และอัตราเร่งของความเร็วรอบ
- มีระบบป้องกันอัตรายเช่น Door Automatic locking, Automatic balance system เป็นต้น
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน ชนิดทำความเย็น

Refrigerated Centrifuge เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดทำความเย็น เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนชนิดควบคุมอุณหภูมิ

- ควบคุมอุณหภูมิตั้งแต่-20°C ถึง +40°C มีแบบทั้งขนาดเล็กตั้งโต๊ะ และแบบขนาดใหญ่ตั้งพื้น
- ความเร็วรอบสูงสุด (RPM): 6,000 RPM สำหรับชนิดความเร็วต่ำ
- ความเร็วรอบสูงสุด (RPM): 23,000 RPM สำหรับชนิดความเร็วสูง
- สามารถใช้ได้กับหัวปั่นแบบ swing rotor และ Fixed angle rotor
- ใช้ได้กับหลดทดลอง ขวดใส่ตัวจาน ELISA plate และที่ใส่ตัวอย่างชนิดอื่นๆ
- มีระบบตั้งเวลา ความเร็วรอบ และอัตราเร่งของความเร็วรอบ
- มีระบบป้องกันอัตรายเช่น Door Automatic locking, Automatic balance system เป็นต้น
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน

เครื่องปั่นแยกองค์ประกอบโลหิต (เครื่องปั่นถุงเลือด)

Blood Bag Centrifuge เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกองค์ประกอบของโลหิต เครื่องปั่นถุงเลือด

- สำหรับปั่นแยกองค์ประกอบของโลหิตในถุงเลือดที่ได้รับบริจาคโลหิต
- ขนาดความจุตั้งแต่ 4 จนถึง 24 ถุง
- ทำอุณหภูมิ ได้ระหว่าง -10 ถึง +40 องศาเซลเซียส
- หน้าจอแบบ LCD หรือ Color Touch Screen
- มีระบบทำงานสำรองในกรณีแผงควบคุมการทำงานเสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
- มีระบบทำงานสำรองในกรณี sensor เสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน
- มีระบบบันทึกอุณหภูมิ

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนทางการแพทย์

Medical Centrifuge เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนทางการแพทย์

- HEMATOCRIT CENTRIFUGE
- CYTOLOGICAL CENTRIFUGE
- CROSS-MATCHING TEST (SEROFUGE)
- MILK-FAT CENTRIFUGE
- BLOOD SEPARATION CENTRIFUGE
- URINE SEPARATION CENTRIFUGE
 

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนปิโตรเลี่ยม

Crude Oil Centrifuge เครื่องปั่นเหวี่ยงปิโตรเลี่ยม เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนน้ำมันดิบ

ควบคุมอุณหภูมิตั้งแต่ RT +10°C ถึง +80°C มีแบบทั้งขนาดเล็กตั้งโต๊ะ และแบบขนาดใหญ่ตั้งพื้น
- ความเร็วรอบสูงสุด (RPM): 4,000 RPM สำหรับชนิดความเร็วต่ำ
- ความเร็วรอบสูงสุด (RPM): 5,000 RPM สำหรับชนิดความเร็วสูง
- สามารถใช้ได้กับหัวปั่นแบบ swing rotor และ Fixed angle rotor
- ใช้ได้กับหลดทดลอง ขวดใส่ตัวอย่าง และที่ใส่ตัวอย่างชนิดอื่นๆ
- มีระบบตั้งเวลา ความเร็วรอบ และอัตราเร่งของความเร็วรอบ
- มีระบบป้องกันอัตรายเช่น Door Automatic locking, Automatic balance system เป็นต้น
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนสูญญากาศ

Vacuum Concentrator, Vacuum Centrifuge เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนสูญญากาศ เครื่องทำแห้งสูญญากาศแบบหมุนเหวี่ยง

- ควบคุมอุณหภูมิตั้งแต่ RT -50°C ถึง-70°C มีแบบทั้งขนาดเล็กตั้งโต๊ะ และแบบขนาดใหญ่ตั้งพื้น
- สำหรับทำแห้งตัวอย่างแบบเยือกแข็ง และแยกชั้นขององค์ประกอบตัวอย่างออกจากของเหลว
- ความเร็วรอบสูงสุด (RPM): 1,500 RPM
- สามารถใช้ได้กับหัวปั่นแบบ swing rotor และ Fixed angle rotor
- ใช้ได้กับหลอดทดลอง ขวดใส่ตัวอย่าง และที่ใส่ตัวอย่างชนิดอื่นๆ
- มีระบบตั้งเวลา ความเร็วรอบ และอัตราเร่งของความเร็วรอบ
- มีระบบป้องกันอัตรายเช่น Door Automatic locking, Automatic balance system เป็นต้น
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน