ตู้บ่มเพาะเชื้อ

General Incubator ตู้บ่มเพาะเชื้อ ตู้เพาะเลี้ยงเชื้อ

- มีขนาดแบบ 1 ประตู และ 2 ประตู
- ขนาดความจุตั้งแต่ 50 ลิตร จนถึง 1,500 ลิตร
- ทำอุณหภูมิ ได้ระหว่าง RT +5 ถึง 100 องศาเซลเซียส
- หน้าจอแบบ LCD หรือ Color Touch Screen
- มีระบบทำงานสำรองในกรณีแผงควบคุมการทำงานเสีย ระบบทำงานได้ต่อเนื่อง
- สามารถตั้งอุณหภูมิ เวลา แบบ Gradient ได้ และสามารถบันทึกโปรแกรมการทำงานได้
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน
- มีระบบบันทึกอุณหภูมิ

ตู้บ่มเพาะเชื้อแบบทำความเย็น ตู้ BOD

Refrigerated Incubator, Cooling Incubator, BOD Incubator ห้องควบคุมสภาพแวดล้อม ห้องสำหรับทดสอบวัสดุ

- มีขนาดแบบ 1 ประตู และ 2 ประตู
- ขนาดความจุตั้งแต่ 50 ลิตร จนถึง 1,500 ลิตร
- ทำอุณหภูมิ ได้ระหว่าง 0 ถึง 100 องศาเซลเซียส
- หน้าจอแบบ LCD หรือ Color Touch Screen
- มีระบบทำงานสำรองในกรณีแผงควบคุมการทำงานเสีย ระบบทำงานได้ต่อเนื่อง
- สามารถตั้งอุณหภูมิ เวลา แบบ Gradient ได้ และสามารถบันทึกโปรแกรมการทำงานได้
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน
- มีระบบบันทึกอุณหภูมิ

ตู้บ่มเพาะเชื้อชนิดใช้ก๊าซคาร์บอนไดร์อ็อกไซด์

CO2 Incubator ตู้บ่มเพาะเชื้อชนิดใช้ก๊าซคาร์บอนไดร์อ็อกไซด์

- มีขนาดแบบ 1 ประตู และ 2 ประตู
- ขนาดความจุตั้งแต่ 50 ลิตร จนถึง 1,500 ลิตร
- ทำอุณหภูมิ ได้ระหว่าง 0 ถึง 100 องศาเซลเซียส พร้อมระบบฆ่าเชื้อที่ 200 องศาเซลเซียส
- หน้าจอแบบ LCD หรือ Color Touch Screen
- มีระบบทำงานสำรองในกรณีแผงควบคุมการทำงานเสีย ระบบทำงานได้ต่อเนื่อง
- สามารถตั้งอุณหภูมิ เวลา แบบ Gradient ได้ และสามารถบันทึกโปรแกรมการทำงานได้
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน
- มีระบบบันทึกอุณหภูมิ

ห้องเพาะเลี้ยง ห้องบ่มเพาะเชื้อ

Walk-In Incubator ห้องบ่มเพาะเชื้อ

- ควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และแสง
- สั่งทำได้ทุกขนาด
- สำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อจุลชีพ พืช เนื้อเยื่อ แมลง หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
- มีระบบกรองอากาศภายในตู้ เพื่อป้องกันเชื้อโรค
- มีระบบควบคุมอ็อกซิเจน คาร์บอนไดร์อ็อกไซด์ หรือก๊าซอื่นๆ
- มีระบบจำลองสภาพอากาศ เช่น แรงลม
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน
- มีระบบบันทึกอุณหภูมิ