ตู้แช่โลหิต ตู้เย็นเก็บเลือด +4°C

Blood Bank Refrigerator ตู้แช่โลหิต ตู้เย็นเก็บเลือด 4 องศาเซลเซียส

- มีขนาดแบบ 1 ประตู 2 ประตู และ 3 ประตู
- ขนาดความจุตั้งแต่ 100 ลิตร จนถึง 2,300 ลิตร หรือ 50 ถึง 1,000 ถุง (ถุงขนาด 450 มล.)
- ทำอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส และตั้งได้ระหว่าง 0 ถึง 10 องศาเซลเซียส
- หน้าจอแบบ LCD หรือ Color Touch Screen
- มีระบบทำงานสำรองในกรณีแผงควบคุมการทำงานเสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
- มีระบบทำงานสำรองในกรณี sensor เสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน
- มีระบบบันทึกอุณหภูมิ

ตู้แช่โลหิตแบบเคลื่อนที่/ตู้แช่แข็งแบบเคลื่อนที่

Portable Refrigerator, Portable Freezer ตู้แช่แข็งแบบเคลื่อนที่ได้ ตู้เย็นแบบพกพา

- สามารถใช้ได้กับไฟฟ้าบ้านและไฟรถยนต์
- สามารถเคลื่อนย้ายได้ เหมาะกับการขนส่งตัวอย่างเช่น โลหิต
- ขนาดความจุตั้งแต่ 20 ลิตร จนถึง 50 ลิตร
- ทำอุณหภูมิได้ระหว่าง +8 ถึง -25 องศาเซลเซียส
- หน้าจอแบบ LED
- มีระบบทำงานสำรองในกรณีแผงควบคุมการทำงานเสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
- มีระบบทำงานสำรองในกรณี sensor เสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
 

ตู้แช่แข็งพลาสมา -20°C และ -30°C

Plasma Freezer -20°C และ -30°C ตู้แช่แข็งพลาสมา -20 องศาเซลเซียส และ ตู้แช่พลาสมา -30 องศาเซลเซียส

- มีขนาดแบบ 1 ประตู 2 ประตู และ 3 ประตู
- ขนาดความจุตั้งแต่ 100 ลิตร จนถึง 2,300 ลิตร หรือ 50 ถึง 1,000 ถุง (ถุงขนาด 450 มล.)
- ทำอุณหภูมิ -20/-30 องศาเซลเซียส และตั้งได้ระหว่าง -18/-25 ถึง -28/-32 องศาเซลเซียส
- หน้าจอแบบ LCD หรือ Color Touch Screen
- มีระบบทำงานสำรองในกรณีแผงควบคุมการทำงานเสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
- มีระบบทำงานสำรองในกรณี sensor เสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน
- มีระบบบันทึกอุณหภูมิ

ตู้แช่แข็งพลาสมา -40°C และ -50°C

Plasma Freezer -40°C และ -50°C ตู้แช่แข็งพลาสมา -40 องศาเซลเซียส และ ตู้แช่พลาสมา -50 องศาเซลเซียส

- มีแบบแนวตั้งและแนวนอน
- ขนาดความจุตั้งแต่ 100 ลิตร จนถึง 2,300 ลิตร หรือ 50 ถึง 1,000 ถุง (ถุงขนาด 450 มล.)
- ทำอุณหภูมิ -40/-50 องศาเซลเซียส และตั้งได้ระหว่าง -30/-45 ถึง -50/-55 องศาเซลเซียส
- หน้าจอแบบ LCD หรือ Color Touch Screen
- มีระบบทำงานสำรองในกรณีแผงควบคุมการทำงานเสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
- มีระบบทำงานสำรองในกรณี sensor เสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน
- มีระบบบันทึกอุณหภูมิ

ห้องเย็นเก็บโลหิต ห้องแช่เย็นโลหิต ห้องเย็นเก็บเลือด +4°C

Blood Bank Cold Room ห้องเย็นเก็บโลหิต ห้องเย็นเก็บเลือด ห้องแช่โลหิต +4 องศาเซลเซียส

- ขนาดสามารถสั่งทำได้ทุกขนาด
- เป็นผนังสำเร็จรูป สามารถประกอบหรือถอดเพื่อทำการเคลื่อนย้ายที่ติดตั้งได้ง่าย
- ทำอุณหภูมิ +4 องศาเซลเซียส และตั้งได้ระหว่าง 0 ถึง +10 องศาเซลเซียส
- หน้าจอแบบ LCD หรือ Color Touch Screen
- มีระบบทำงานสำรองในกรณีแผงควบคุมการทำงานเสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
- มีระบบทำงานสำรองในกรณี sensor เสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน
- มีระบบบันทึกอุณหภูมิ

ห้องแช่แข็งพลาสมา ห้องแช่แข็งโลหิต -20/-30/-40°C

Plasma Freezing Room ห้องแช่แข็งพลาสมา ห้องแช่แข็งโลหิต -20/-30/-40องศาเซลเซียส

- ขนาดสามารถสั่งทำได้ทุกขนาด
- เป็นผนังสำเร็จรูป สามารถประกอบหรือถอดเพื่อทำการเคลื่อนย้ายที่ติดตั้งได้ง่าย
- ทำอุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส และตั้งได้ระหว่าง -20 ถึง -40 องศาเซลเซียส
- หน้าจอแบบ LCD หรือ Color Touch Screen
- มีระบบทำงานสำรองในกรณีแผงควบคุมการทำงานเสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
- มีระบบทำงานสำรองในกรณี sensor เสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน
- มีระบบบันทึกอุณหภูมิ

เครื่องช็อกพลาสมา เครื่องแช่แข็งพลาสมาแบบเร็ว

Shock Plasma Freezer เครื่องช็อกพลาสมา เครื่องแช่แข็งพลาสมาแบบเร็ว

- เพื่อทำให้พลาสมาแข็งที่ -30 องศาเซลเซียสได้ภายใน 30 นาที
- ช่วยรักษาองค์ประกอบของพลาสมาไม่ให้เสื่อม
- ทำความเย็นด้วยระบบแผ่นความเย็น -60 ถึง -80 องศาเซลเซียส หรือชนิดลมเป่า
- หน้าจอแบบ LCD หรือ Color Touch Screen
- มีระบบทำงานสำรองในกรณีแผงควบคุมการทำงานเสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
- มีระบบทำงานสำรองในกรณี sensor เสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน
- มีระบบบันทึกอุณหภูมิ

เครื่องอุ่นละลายพลาสมา

Plasma & Stemcell Thawerม Bag Defreezing เครื่องอุ่นพลาสมา เครื่องละลายพลาสมา เครื่องละลายสเต็มเซลล์

- ใช้ระบบ Hydro-massage ตัวอย่างที่ทำละลายไม่สัมผัสกับน้ำ
- ขนาดความจุตั้งแต่ 2 จนถึง 6 ถุง
- ทำอุณหภูมิได้ระหว่าง +5 ถึง +45 องศาเซลเซียส
- หน้าจอแบบ LCD หรือ Color Touch Screen
- มีช่องใส่ตัวอย่าง 3 ช่อง แยกการควบคุมการทำงานอย่างอิสระ
- ตั้งเวลา อุณหภูมิ ในการละลายแบบ Gradiant ได้ และแยกตั้งค่าในแต่ละช่องได้
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน
- มีระบบบันทึกอุณหภูมิ

ตู้เก็บเกล็ดเลือดพร้อมที่เขย่า

Platelet Agitator ตู้เก็บเกล็ดเลือดพร้อมที่เขย่า เครื่องเขย่าเกล็ดเลือด เครื่องเก็บเกล็ดเลือด

- มีขนาดแบบ 1 ประตู 2 ประตู
- ขนาดความจุตั้งแต่ 18 จนถึง 216 ถุง
- ทำอุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียส และตั้งได้ระหว่าง +5 ถึง +45 องศาเซลเซียส
- หน้าจอแบบ LCD หรือ Color Touch Screen
- มีระบบทำงานสำรองในกรณีแผงควบคุมการทำงานเสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
- มีระบบทำงานสำรองในกรณี sensor เสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน
- มีระบบบันทึกอุณหภูมิ

เครื่องปั่นแยกองค์ประกอบโลหิต

Blood Bag Centrifuge เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกองค์ประกอบของโลหิต เครื่องปั่นถุงเลือด

- สำหรับปั่นแยกองค์ประกอบของโลหิตในถุงเลือดที่ได้รับบริจาคโลหิต
- ขนาดความจุตั้งแต่ 6 จนถึง 24 ถุง
- ทำอุณหภูมิ ได้ระหว่าง -10 ถึง +40 องศาเซลเซียส
- หน้าจอแบบ LCD หรือ Color Touch Screen
- มีระบบทำงานสำรองในกรณีแผงควบคุมการทำงานเสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
- มีระบบทำงานสำรองในกรณี sensor เสีย ระบบทำความเย็นทำงานได้ต่อเนื่อง
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสง, เสียง และข้อความ พร้อมระบบบันทึกสาเหตุการเกิดสัญญาณเตือน
- มีระบบบันทึกอุณหภูมิ