ตู้ปลอดเชื้อ คลาส 1

Biological Safety Cabinet Class I ตู้ปลอดเชื้อ คลาส 1

- สำหรับป้องกันผู้ปฏิบัติงานได้รับการปนเปื้อนจากตัวอย่าง
- ไส้กรอง HEPA Filter กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ 99.999%
- ขนาดหน้ากว้างตั้งแต่ 550 มิลลิเมตร ถึง 1,100 มิลลิเมตร
- หน้าจอ LCD แสดงค่าการทำงานต่างๆ
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสงและเสียง เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ
- มีระบบแจ้งเตือนอายุการใช้งานของไส้กรอง
- มีหลอด UV สำหรับฆ่าเชื้อ
- ค่าความเร็วลมตั้ง 0.3 ถึง 0.6 เมตรต่อวินาที

ตู้ปลอดเชื้อ คลาส 2

Biological Safety Cabinet Class II ตู้ปลอดเชื้อ คลาส 2

- สำหรับป้องกันผู้ปฏิบัติงานได้รับการปนเปื้อนจากตัวอย่าง
- ไส้กรอง HEPA Filter กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ 99.999%
- ขนาดหน้ากว้างตั้งแต่ 700 มิลลิเมตร ถึง 1,800 มิลลิเมตร
- หน้าจอ LCD แสดงค่าการทำงานต่างๆ
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสงและเสียง เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ
- มีระบบแจ้งเตือนอายุการใช้งานของไส้กรอง
- มีหลอด UV สำหรับฆ่าเชื้อ
- กรองอากาศแบบเป่าออก 30% และหมุนเวียนภายในตู้ 70%

ตู้เตรียมยาเคมีบำบัด ตู้ปลอดเชื้อเตรียมยาเคมี

Radiopharmacy Shielded Safety Cabinet ตู้ปลอดเชื้อเตรียมยาเคมีบำบัด และอื่นๆ

- สำหรับป้องกันผู้ปฏิบัติงานได้รับการปนเปื้อนจากตัวอย่าง
- ไส้กรอง HEPA Filter กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ 99.999%
- ขนาดหน้ากว้างตั้งแต่ 550 มิลลิเมตร ถึง 1,100 มิลลิเมตร
- หน้าจอ LCD แสดงค่าการทำงานต่างๆ
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสงและเสียง เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ
- มีระบบแจ้งเตือนอายุการใช้งานของไส้กรอง
- มี Lead dose housing เพื่อป้องกันอันตรายจากยาหรือรังสี
- กรองอากาศแบบเป่าออก 30% และหมุนเวียนภายในตู้ 70%
<

ตู้ปลอดเชื้อ คลาส 3

Biological Safety Cabinet Class III ตู้ปลอดเชื้อ คลาส 3

- สำหรับป้องกันผู้ปฏิบัติงานได้รับการปนเปื้อนจากตัวอย่าง
- ไส้กรอง HEPA Filter กรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอน ได้ 99.999%
- ขนาดหน้ากว้างตั้งแต่ 700 มิลลิเมตร ถึง 1,800 มิลลิเมตร
- หน้าจอ LCD แสดงค่าการทำงานต่างๆ
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสงและเสียง เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติ
- มีระบบแจ้งเตือนอายุการใช้งานของไส้กรอง
- มีหลอด UV สำหรับฆ่าเชื้อ
- กรองอากาศแบบเป่าออก 30% และหมุนเวียนภายในตู้ 70%