เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อฝาหน้าขนาดเล็ก

ental Autoclave/Medical/Autoclave/ Horizontal Bench-top Autoclave เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อทันตกรรม/เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแนวนอน/เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดเล็กตั้งโต๊ะ

- ตั้งเวลานึ่งฆ่าเชื้อได้
- ตั้งอุณหภูมิฆ่าเชื้อได้
- ตั้งแรงดันในการฆ่าเชื้อได้
- มีโปรแกรมนึ่งฆ่าเชื้อสำเร็จรูป
- จอแสดงผลการทำงานเป็นแบบตัวหนังสือและกราฟฟิค
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสงและเสียง เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติและสิ้นสุดการทำงาน
- มีระบบป้องกันน้ำแห้ง แรงดันและอุณหภูมิสูงเกินกำหนด ระบบป้องกันการทำงานผิดปกติ
- ขนาดความจุตั้งแต่ 12 ลิตร จนถึง 60 ลิตร

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อฝาหน้าขนาดเล็ก

Dental Autoclave/Medical/Autoclave/ Horizontal Autoclave เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อทันตกรรม/เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแนวนอน/เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดเล็กตั้งโต๊ะ

- ตั้งเวลานึ่งฆ่าเชื้อได้
- ตั้งอุณหภูมิฆ่าเชื้อได้
- ตั้งแรงดันในการฆ่าเชื้อได้
- มีโปรแกรมนึ่งฆ่าเชื้อสำเร็จรูป
- จอแสดงผลการทำงานเป็นแบบตัวหนังสือและกราฟฟิค
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสงและเสียง เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติและสิ้นสุดการทำงาน
- มีระบบป้องกันน้ำแห้ง แรงดันและอุณหภูมิสูงเกินกำหนด ระบบป้องกันการทำงานผิดปกติ
- ขนาดความจุตั้งแต่ 54 ลิตร จนถึง 96ลิตร

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อฝาบน/เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแนวตั้ง

Vertical Autoclave เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อฝาบน/เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแนวตั้ง

- ตั้งเวลานึ่งฆ่าเชื้อได้
- ตั้งอุณหภูมิฆ่าเชื้อได้
- ตั้งแรงดันในการฆ่าเชื้อได้
- มีโปรแกรมนึ่งฆ่าเชื้อสำเร็จรูป
- จอแสดงผลการทำงานเป็นแบบตัวหนังสือและกราฟฟิค
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสงและเสียง เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติและสิ้นสุดการทำงาน
- มีระบบป้องกันน้ำแห้ง แรงดันและอุณหภูมิสูงเกินกำหนด ระบบป้องกันการทำงานผิดปกติ
- ขนาดความจุตั้งแต่ 18 ลิตร จนถึง 300 ลิตร

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อฝาหน้า/เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแนวนอน รุ่นประหยัด

Horizontal Autoclave/Economic Horizontal Autoclave เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อฝาเปิดด้านหน้า/เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแนวนอน รุ่นประหยัด

- ตั้งเวลานึ่งฆ่าเชื้อได้
- ตั้งอุณหภูมิฆ่าเชื้อได้
- ตั้งแรงดันในการฆ่าเชื้อได้
- มีโปรแกรมนึ่งฆ่าเชื้อสำเร็จรูป
- จอแสดงผลการทำงานเป็นแบบตัวหนังสือและกราฟฟิค
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสงและเสียง เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติและสิ้นสุดการทำงาน
- มีระบบป้องกันน้ำแห้ง แรงดันและอุณหภูมิสูงเกินกำหนด ระบบป้องกันการทำงานผิดปกติ
- ขนาดความจุตั้งแต่ 150 ลิตร จนถึง 500 ลิตร

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำขนาดใหญ่ ประตูบานเลื่อน

Horizontal Steam Autoclave/ CSSD Autoclave เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ

- เป็นแบบประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ
- มีแบบ 1 ประตู และ 2 ประตู
- สามารถตั้งเวลา อุณหภูมิ แรงดัน ในการนึ่งฆ่าเชื้อได้
- มีโปรแกรมนึ่งฆ่าเชื้อสำเร็จรูป
- จอแสดงผลการทำงานเป็นแบบตัวหนังสือและกราฟฟิค หรือ touchscreen
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสงและเสียง เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติและสิ้นสุดการทำงาน
- มีระบบป้องกันน้ำแห้ง แรงดันและอุณหภูมิสูงเกินกำหนด ระบบป้องกันการทำงานผิดปกติ
- ขนาดความจุตั้งแต่ 100 ลิตร จนถึง 500 ลิตร

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำขนาดใหญ่ ประตูมือหมุน

Horizontal Steam Autoclave/ CSSD Autoclave เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ

- เป็นแบบประตูมือหมุน
- มีแบบ 1 ประตู และ 2 ประตู
- สามารถตั้งเวลา อุณหภูมิ แรงดัน ในการนึ่งฆ่าเชื้อได้
- มีโปรแกรมนึ่งฆ่าเชื้อสำเร็จรูป
- จอแสดงผลการทำงานเป็นแบบตัวหนังสือและกราฟฟิค หรือ touchscreen
- สัญญาณแจ้งเตือนด้วยแสงและเสียง เมื่อเครื่องทำงานผิดปกติและสิ้นสุดการทำงาน
- มีระบบป้องกันน้ำแห้ง แรงดันและอุณหภูมิสูงเกินกำหนด ระบบป้องกันการทำงานผิดปกติ
- ขนาดความจุตั้งแต่ 100 ลิตร จนถึง 500 ลิตร