เครื่องฟอกอากาศสำหรับโรงพยาบาล แบบฝังบนเพดานหรือผนัง

Medical Air Purificator, Hospital Air Purificator เครื่องฟอกอากาศสำหรับโรงพยาบาล เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ

- ผลิตตามมาตรฐาน CDC Guideline
- ได้รับการรองรับมาตรฐานเครื่องฟอกอากาศสำหรับ รพ. จากสำนักงานอาหารและยาสหรัฐอเมริกา
- มี HEPA Filter สามารถกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนได้สูงถึง 99.99% (กรองเชื้อแบคทีเรีย)
- มีหลอด UV สำหรับฆ่าเชื้อโรคกลุ่มไวรัส
- มีไส้กรองหยาบเพื่อยืดอายุการใช้งานของ HEPA Filter
- สามารถเพิ่ม Activated Carbon เพื่อลดกลิ่นในอากาศ (optional)
- สามารถปรับแรงในการฟอกอากาศได้สูงถึง 54,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมง
- เป็นแบบระบบหมุนเวียนอากาศภายในห้อง

เครื่องกำจัดกลิ่นและฆ่าเชื้อสำหรับห้องแล็ป แบบฝังบนเพดานหรือผนัง

Laboratory Air Purificator, Gas phase & Airborne purificator เครื่องฟอกอากาศและกำจัดกลิ่น

- ผลิตตามมาตรฐาน CDC Guideline
- ได้รับการรองรับมาตรฐานเครื่องฟอกอากาศสำหรับงานติดเชื้อจากสำนักงานอาหารและยาสหรัฐอเมริกา
- มีไส้กรอง Activated Carbon สำหรับกำจัดกลิ่นไอสารเคมีและกลิ่นอื่นๆ
- มีไส้กรองหยาบเพื่อยืดอายุการใช้งานของ Activated Carbon
- มี HEPA Filter สามารถกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนได้สูงถึง 99.99% (option)
- มี HEPA Filter สามารถกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนได้สูงถึง 99.99% (กรองเชื้อแบคทีเรีย)
- มีหลอด UV สำหรับฆ่าเชื้อโรค (option)
- เป็นแบบระบบหมุนเวียนอากาศภายในห้อง

เครื่องฟอกอากาศสำหรับโรงพยาบาล แบบฝังบนเพดานหรือผนัง

Medical Air Purificator, Hospital Air Purificator เครื่องฟอกอากาศสำหรับโรงพยาบาล เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ

- ผลิตตามมาตรฐาน CDC Guideline
- ได้รับการรองรับมาตรฐานเครื่องฟอกอากาศสำหรับ รพ. จากสำนักงานอาหารและยาสหรัฐอเมริกา
- มี HEPA Filter สามารถกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนได้สูงถึง 99.99% (กรองเชื้อแบคทีเรีย)
- มีหลอด UV สำหรับฆ่าเชื้อโรคกลุ่มไวรัส
- มีไส้กรองหยาบเพื่อยืดอายุการใช้งานของ HEPA Filter
- สามารถเพิ่ม Activated Carbon เพื่อลดกลิ่นในอากาศ (optional)
- สามารถปรับแรงในการฟอกอากาศได้สูงถึง 54,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อชั่วโมง
- เป็นแบบระบบหมุนเวียนอากาศภายในห้อง

เครื่องฟอกอากาศสำหรับโรงพยาบาล แบบฝังบนเพดานหรือผนัง

Medical Air Purificator, Hospital Air Purificator เครื่องฟอกอากาศสำหรับโรงพยาบาล เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ

- ผลิตตามมาตรฐาน CDC Guideline
- ได้รับการรองรับมาตรฐานเครื่องฟอกอากาศสำหรับ รพ. จากสำนักงานอาหารและยาสหรัฐอเมริกา
- สำหรับติดตั้งในห้องคลีนรูป ห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อ ห้องแล็ปต่างๆ ห้องยา ห้องจ่ายกลาง
   ห้องพักผู้ป่วย หรือห้องต่างๆที่ต้องทำเป็นความดันติดลบหรือบวกตามมาตรฐาน CDC Guideline
- มี HEPA Filter สามารถกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนได้สูงถึง 99.99% (option)
- มีหลอด UV สำหรับฆ่าเชื้อโรคกลุ่มไวรัส
- มีมาตรวัดความเร็วลม ขนาดความเร็วลมคำนวนตามพื้นที่ในการติดตั้ง