ตัวอย่างผลงานการติดตั้งเครื่องมือและซ่อมบำรุงรักษาฯ

 

อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูลเพิ่มเติม

  • ถ้าต้องการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์สามารถติดต่อสอบถามได้ที่

    โทร 02-28549-48 หรือทางอีเมลล์ empireteams@gmail.com