รายชื่อสินค้ากลุ่มเครื่องมือ (เรียงตามอักษรภาษาอังกฤษ)

 

Other

-196°C Cryogenic Freezer ตู้แช่แข็ง -196°C

-160°C Ultra Deep Freezer ตู้แช่แข็ง -160°C

-130°C Ultra Deep Freezer ตู้แช่แข็ง -130°C

-80°C Ultra Deep Freezer ตู้แช่แข็ง -80°C

-60°C Ultra Deep Freezer ตู้แช่แข็ง -60°C

-40°C Ultra Deep Freezer ตู้แช่แข็ง -40°C

-30°C Ultra Deep Freezer ตู้แช่แข็ง -30°C

-20°C Ultra Deep Freezer ตู้แช่แข็ง -20°C

A

Air Purificator เครื่องฟอกอากาศ

Autoclave เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ

Analytical Balance เครื่องชั่ง

Automatic Dry Cabinet ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ

Autopsy Table เตียงชันสูตรศพ

Anatomy Equipment  เครื่องมือสำหรับกายวิภาคศาสตร์

 

 

B

Balances เครื่องชั่งไฟฟ้า

Bath & Circulator  อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ

Biological Safety Cabinet ตู้ปลอดเชื้อ

Blood Centrifuge เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกองค์ประกอบเลือด

BOD Incubator ตู้เก็บตัวอย่างน้ำบีโอดี

Blood Bank Refrigerator ตู้เย็นเก็บเลือดและเครื่องมืออื่นๆ

Body Cold Chamber ตู้เย็นเก็บศพ

Body Cold Room ห้องเย็นเก็บศพ

Body Preservation Machine เครื่องดองศพอัตโนมัติ

Bone Degreasing Unit เครื่องกำจัดไขมันเพื่อทำโครงกระดูก

Bone Maceration Unit เครื่องย่อยเนื้อเพื่อทำโครงกระดูก

Bone Degreasing Unit เครื่องกำจัดไขมันเพื่อทำโครงกระดูก

Bed (Patient Isolation) เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ

C

Centrifuge เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน

Climatic Chamber ตู้ควบคุมสภาพแวดล้อม

CO2 Incubator ตู้บ่มเพาะเชื้อแบบใช้ก๊าซคาร์บอนไดร์อ็อกไซด์

Cooled Incubator ตู้บ่มเพาะเชื้อแบบทำความเย็น

Chemical Storage Cabinet ตู้เก็บสารเคมี

Cold Room ห้องเย็น

Cadaverous Injection Pump ปั๊มฉีดศพ

Cadaver Lifting & Trolley รถเข็นศพ รถยกศพ

Clean Room ห้องปลอดเชื้อ

Cryogenic Storage System เครื่องเก็บตัวอย่างแบบไครโอจีนิค

 

 

 

D

Dental Autoclave เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อทันตกรรม

Dry Bath เครื่องทำแห้งสารแบบแห้ง

Dry Bath Incubator เครื่องควบคุมอุณหภูมิแบบแห้ง

Dry Cabinet ตู้ดูดความชื้น

Dryer  เครื่องทำแห้งตัวอย่าง

Diaphragm Vacuum Pump

Dissection Table โต๊ะเรียนมหาภาคกายวภาค

E

Enviromental Chamber ตู้ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นและแสง

Ethylene Oxide Sterilizer เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยก๊าซเอธิลีน อ็อกไซด์

Embedding Center เครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อ

 

 

 

 

F

Freeze Dryer เครื่องทำแห้งเยือกแข็งสูญญากาศ

Freezer ตู้แช่แข็ง

Freezing Room ห้องแช่แข็ง

FTIR Spectrophotometer

Fume Hood ตู้ดูดควันพิษ

Furnaces เตาเผา

Fluorescence Spectrophotometer

Formalin Dispensing Device เครื่องจ่ายสารฟอร์มาลีน

Formalin Preparing Device เครื่องเตรียมสารฟอร์มาลีน

Formalin Neaultization Device เครื่องกำจัดสารฟอร์มาลีน

Forensic Equipment เครื่องมือสำหรับงานนิติเวชชันสูตร

G

Gel Documentation system เครื่องถ่ายภาพเจล

Growth Chamber ตู้เพาะเลี้ยง

Glassware Washer เครื่องล้างเครื่องแก้ว

Grossing Table โต๊ะตัดชิ้นเนื้อ

Green House  โรงเรือนกระจกเพาะเลี้ยงพืช

 

 

 

 

 

 

H

Homogenizer เครื่องกวนสารคลื่นความถี่สูง

Hybridization Oven/Incubator

Hot Air Oven ตู้อบลมร้อน

Hot Air Sterilizer ตู้อบฆ่าเชื้อด้วยความร้อน

 

I

Ice Maker เครื่องผลิตน้ำแข็ง

Incubator ตู้บ่มเพาะเชื้อ

Isolation Bed เตียงสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ

Isolation Wheel Chair รถเข็นสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ

Isolation Room  ห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อ

L

Laminar Air Flow Cabinet ตู้เป่าลมสะอาดลามินาร์

Liquid Nitrogen Generator เครื่องผลิตไนโตรเจนเหลว

 

 

 

 

 

 

 

 

M

Medical Autoclave เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อทางการแพทย์

Microplate Incubator เครื่องอุ่นปฏิกิริยาไมโครเพลท

Microplate Reader เครื่องอ่านปฏิกิริยาไมโครเพลท

Microplate Shaker เครื่องเขย่าจานปฏิกิริยาไมโครเพลท

Microplate Washer เครื่องล้างจานปฏิกิริยาไมโครเพลท

Mortuary Refrigerator ตู้เย็นเก็บศพ

Mortuary Cold Room ห้องเย็นเก็บศพ

Microscope Camera กล้องจุลทรรศน์

Microscope Slide Cabinet ตู้เก็บแผ่นสไลด์

Microtome เครื่องตัดชิ้นเนื้อ

N

Nano Spectrophotometer

O

Oven  เตาอบ

P

Platelet Incubator ตู้เก็บเกล็ดเลือด

Platelet Agitator เครื่องเขย่าเกล็ดเลือด

Peristaltic Pump ปั๊มดูดจ่ายสารละลาย

Plant Growth Chamber  ตู้เพาะเลี้ยงพืช

Plant Green House โรงเรือนเพาะพืชแบบควบคุมสภาพแวดล้อม

Pharmaceutical Refrigerator ตู้เย็นเก็บยา

Paraffin Block Cabinet ตู้เก็บบล็อคชิ้นเนื้อ

Plastination Infiltrator เครื่องผลิตศพพลาสติก (พลาสติเนชั่น)v

PEG Infiltrator for Plastination เครื่องผลิตศพพลาสติกนิ่ม (พลาสติเนชั่น)

Preservation Tank ถังดองศพ

Pathology Equipment เครื่องมือสำหรับงานพยาธิวิทยา

R

Refrigerator ตู้แช่เย็น

Rotary Evaporator

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S

Shaking Water Bath อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมที่เขย่า

Solar Freezer อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ

Shaker & Rotator  เครื่องเขย่าผสมสาร

Spectrophotometer เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง

Sterilizer เครื่องฆ่าเชื้อ

Stability Chamber ตู้ทดสอบความคงตัว

Stabilizer เครื่องป้องกันไฟกระชาก

Storage Cabinet (Chemical) ตู้เก็บสารเคมี

Storage Cabinet (Instrument) Storage Cabinet (Instrument)

Spray Dry เครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย

Slide Stainer เครื่องย้อมแผ่นสไลด์อัตโนมัติ

Sputum Collection Booth ตู้เก็บเสมหะ ห้องเก็บเสมหะ

T

Testing Chamber ตู้ทดสอบวัสดุ

Thermal Cycler เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม

Temperature Data Logger เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ

Tissue Grossing Station โต๊ะตัดชิ้นเนื้อ

Tissue Embedding Center เครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้อ

Tissue Processor เครื่องเตรียมบล็อกชิ้นเนื้ออัตโนมัติ

 

 

 

 

 

 

U

Ultra Sonic Bath อ่างน้ำคลื่นความถี่สูง

Ultra Sonic Clean อ่างน้ำคลื่นความถี่สูง

UPS เครื่องสำรองไฟ

V

Vacuum Oven ตู้อบสูญญากาศ

Vacuum Pump ปั๊มสูญญากาศ

Vacuum Centrifuge เครื่องทำแห้งตัวอย่างแบบปั่นเหวี่ยง

W

Water Bath อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ

Water Purificator เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์

Washer (Medical) เครื่องล้างเครื่องมือแพทย์

Washer (Glassware) เครื่องล้างเครื่องแก้วห้องแล็ป

Waste (infectious) Sterilizer เครื่องทำลายขยะติดเชื้อ

Wheelchair (Patient Isolation) รถเข็นผู้ป่วยติดเชื้อ